Přeskočit menu

Nebankovní půjčky v ČR a v zahraničí

V ČR už dávno neplatí, že korektní jednání při poskytování půjčky nabízí jen banky. U leckterých nebankovních společnosti je nyní možné i kvůli tlaku ze strany veřejnosti nalézt přehlednější a transparentnější podmínky. Také úroky u nebankovních společností mohou být přijatelnější. Banky v ČR mají v porovnání s bankami v zemích eurozóny až dvakrát vyšší úrokové sazby. Je možné, že banky tolik nevnímaly vznikající konkurenci a rozdíly mezi bankovními a nebankovními půjčkami se postupně setřely. Řeč je nejen o rozdílech v RPSN (roční procentní sazbě nákladů), sankčních podmínkách, ale i ve vztahu ke klientům. Výhodné je využít nebankovní půjčky především, pokud jde o rychlost poskytnutí půjčky. U nebankovních úvěrů je totiž kladem jejich lehké a rychlé vyřízení.

V ČR si někteří poskytovatelé nebankovních půjček zájemce o tuto půjčku řádně neprověřují v příslušných rejstřících nebo o tomto testování nelze nalézt na jejich internetových stránkách či v jejich podmínkách žádné informace. Většina nebankovních společností řeší spory v ČR, malá část mimo ČR (např. ve Velké Británii). Pro klienty velmi výhodnou a hojně využívanou službou je možnost prodloužení splatnosti půjčky. Tento institut je vhodný zejména pokud klient nemá dostatek peněz nebo pokud se dostal do situace, která zhoršuje možnost řádného splacení úvěru. Prodloužit splatnost je možné bezmála u všech poskytovatelů nebankovních úvěrů. Odlišné jsou pouze podmínky prodloužení splatnosti. Část poskytovatelů nebankovních půjček předává pohledávku za klientem vymáhací nebo jiné společnosti do jednoho měsíce od splatnosti. S tímto předáním jsou spojeny zpravidla vysoké sankce a nátlak. Nebankovní instituce ověřují totožnost žadatele několika způsoby. V častých případech je požadován scan občanského průkazu. Přesto se mezi nebankovními společnostmi najdou i takové, které nemají dostatečný systém na ověření identity žadatele.

Ve Velké Británii vyhledávají nebankovní služby zejména klienti, kteří jsou v této zemi krátkou dobu a zatím nesplňují kritéria pro poskytnutí bankovních produktů. Banky zde klasický úvěr poskytují až poté, co uplynou dva roky od založení běžného účtu a novým klientům nabízí jen kreditní karty. U kreditních karet je možné čerpat jen do výše limitu, který mnohdy klientovým potřebám nestačí. Další skupinou žadatelů o nebankovní půjčku jsou klienti, jejichž Credit Check (podobnost s registrem dlužníků) není v uspokojivém stavu. Těmto žadatelům banky úvěr pochopitelně neposkytnou. Výhodou nebankovních úvěrů je i ve Velké Británii rychlost poskytnutí půjčky a různorodost při splácení. Nebankovní úvěry jsou vyřizovány zpravidla pomocí internetu. Peníze může mít klient k dispozici i za dvě hodiny od uzavření úvěru. Problémem může být suma, o kterou má žadatel zájem. Klientovi je nabídnuta jen částka, kterou je podle konkrétní nebankovní společnosti schopen splatit. Nižší částky společnosti poskytnou, pokud je žadatel zaměstnán, pobírá dávky nebo pokud jen vlastní mobilní telefon. U vyšších částek jsou pak vyžadována přísnější měřítka.

V Polsku se koncem roku 2012 zvyšoval počet nebankovních společností, které se snažily přilákat klienty na nízké úrokové sazby. Ve skutečnosti ale tyto instituce přivedly dlužníky do nelichotivé situace, protože úrokové sazby za rok reálně překročily tisíc i více procent. Tvrzení o nízkých úrocích platilo jen v případě, že dlužník splatí půjčku do 14 dnů. Tato skutečnost ale byla ve smlouvách uvedena drobným písmem. Celostátní kampaň, která měla v této oblasti šířit osvětu, nesla název „Nenech se doběhnout! Zkontroluj si, co podepisuješ!“

Nabídka německých nebankovních společností se s nabídkou ČR téměř shoduje. Kritéria pro získání úvěru jsou také zpravidla totožné. Z porovnání českých a německých nebankovních půjček ale vyplývá, že české společnosti mají téměř čtyřnásobně vyšší RPSN.

Slovensko zpřísní kritéria pro nebankovní společnosti nabízející půjčky. Tyto instituce budou mít za povinnost získat mimo jiné schválení k podnikání od slovenské centrální banky (NBS). NBS bude moci též odebrat licenci nebankovní společnosti, pokud poruší zákon nebo nedodrží usnesení soudů. Požádat o vydání licence bude povinností i stávajících nebankovních institucí a odhaduje se, že na trhu zůstane jen třetina těchto subjektů. Rozhodnutí má za cíl očistit trh od některých nepoctivých firem.